اطلاعیه عاملیت های مجاز

مشتریان محترم شرکت آلفا موتور

به اطلاع می رساند با توجه به سوء استفاده های صورت گرفته از نام شرکت آلفا موتور ، لیست عاملیت های مجاز در وب سایت شرکت قابل دسترس می باشد. جهت جلوگیری از هرگونه مشکل احتمالی ، فقط به عاملیت های مجاز مراجعه نمایید.

این شرکت با هیچ عاملیت، تعمیرگاه و فرد دیگری همکاری ندارد.


شنبه25خرداد1398 ساعت 10:12
اخبار و رویدادها
جشنواره طلایی آلفاموتور
جشنواره طلایی آلفاموتور
پنجشنبه 17 بهمن 1398
اطلاعیه عاملیت های مجاز
اطلاعیه عاملیت های مجاز
شنبه 25 خرداد 1398