آلفارومئو میتو

ایمنی

7 کیسه هوا
هشداردهنده کمربند ایمنی
ایمن ترین ماشین کامپکت دنیا در اختیار شماسد
آلفارومئو میتو

UConnect

با استفاده از uconnect می توانید به انبوه فایل های چندرسانه ای دسترسی داشته باشید و با سیستم فرمان صوتی همه چیز را در اختیار داشته باشید
آلفارومئو میتو

تکنولوژی

به وسیله Alfa D.N.A می توانید مکانیزم موتور ، ترمزها ، هدایت ، جعبه دنده و ... را تنظیم نمایید
آلفارومئو میتو

ایمنی

7 کیسه هوا
هشداردهنده کمربند ایمنی
ایمن ترین ماشین کامپکت دنیا در اختیار شماست