آلفا و تبلیغات

از نخستین پوستر ها تا جدیدترین تبلیغات: نحوه ی شکل گیری زبان آلفارومئو در جهان تبلیغات

1910

نخستین پوستر


خودروها از آغاز توسط پوسترها پشتیبانی شده اند. محصول صنعتی جدید بلافاصله بر بسیاری از جلدهای مجلات مانند تریبونا ایلاستراتا، اوتو ایتالیا، و دومنیکا دل کوریر نقش میبست.
نخستین پوستر تبلیغاتی آلفا در اینجا نمایش داده شده.

1919

ما شینهای آلفارومئو


نخستین پوستر آلفارومئو در پایان جنگ جهانی دوم این شعار را نشان میدهد: ماشینهای آلفارومئو، بهترین ها برای گردش داخل و خارج از شهر. این پوستر که توسط هنرمندی بنام الیو طراحی شده بود یک مرکوری بالدار را که نماد علم و پیشرفت بود درحال بلند کردن یک ماشین نشان میداد.

1924

رنه ماگریت


پوستر خلق شده درسال 1924 توسط رنه ماگریت آشکارا از هنر کوبیست الهام گرفته بود و ماشینی را نشان میداد که در یک شرایط شهری سورئال قرار گرفته است. دو زن باوقار آراسته نیز برای نشان دادن سطح کلاس ماشین نمایش داده شده اند.

1924-1925

ماشین بسیار لوکس ایتالیایی


در سالهای 1920، اشاره به ماشین های اسپورت تنها در چند پوستر خاص قابل مشاهده اند.

1925-1930

یک تصویر طراز اول


از سالهای 1920، اطلاعات شروع به کنار رفتن به نفع ارتباطات کرد. تبلیغات شروع به تلاش جهت خلق موقعیتها و شرایط دائم در سفر نمود. این موضوع باعث خلق یک تصویر ویژه و سطح بالا که برای جذب مشتریان طراحی شده بود گشت.

دهه ی 1930

یک ماشین کلاسیک عالی


این شیوه نیز در طول سالهای 1930 و جنگ جهانی دوم ادامه یافت اما همزمان با ظهور فاشیسم زبان متفاوتی شروع به شکل گیری نمود. بیان یک امپراطوری، دیکتاتوری و سرزمین مادری به طرزی افراطی پوستر های تبلیغاتی را تحت تاثیر قرار دادند.
علیرغم یک روش بسیاری اجباری تر و تبلیغاتی تر، یک حس ارزش ویژه ی زیبا شناختی و هنرمندانه که به دقت در صفات قومی آینده نگرانه ترکیب گشته نیز در پوستر وجود دارد.

1928-1932

جواهر آلفا رومئو


کلاس کاری، وقار و عملکرد عالی: به بیان دیگر یک جواهر. آلفارومئو در سالهای 1930 اینگونه توصیف میشد.

1938

آذرخش"میله میلیا"


آلفا رومئو تبدیل به "ماشین دیکتاتوری"، "معروفترین ماشین اسپورت در جهان"، و " آذرخش میله میلیا" شد. مهندسی: یک جواهر به تمام معنا. این نحوه ی توصیف آلفارومئو در سالهای 1930 است.

1938

ترکیب کمال و اشرافیت


آلفا رومئوی 4سرنشین 6سی 2300 میله میلیا سرعت و سیاحت سریع را با یک "ترکیب کمال و اشرافیت" همگام مینمود.

1939

رکورد جهانی جدید آلفا رومئو


با ظهور فاشیسم زبان جدیدی شروع به شکل گیری کرد. بیان یک امپراطوری، دیکتاتوری و سرزمین مادری به طرزی افراطی پوستر های تبلیغاتی را تحت تاثیر قرار دادند.
این آگهی ارزش اضافی محصول را نه به مشتری بلکه به یک شهروند امپراطوری ارائه میکند.

1940

مردم لاتین


در یک فضای شکوه و تبلیغات، آلفا رومئو بعنوان یک صنعت به کمال رسیده ظهور میکند. محصولات آلفا رومئو مظهر قدرت سرزمین مادری هستند اما در کنار آن به باروری، زیبایی و صنعتی بودن کشور نیز اشاره دارند.

1942

کوشش های هوانوردی


نمادها و ارزش های امپراطوری در پوسترهای دوره ی فاشیست نمایان میشوند: عقاید فاشیستی ، قدرت صنعت، سربازان در زمینهای شمال آفریقا، فتوحات هوانوردی و کوشش های نیروی دریایی.

دهه ی 1940

موتورهای دریایی


درست مانند زمینه ی هوانوردی، قایقهای موتوری عالی نیز با موتورهای آلفارومئو فعال میشدند.

دهه ی 1940

اتوبوس 800 ای


نام نشان آلفا رومئو تقریبا بصورت خودکار با تولید ماشین پیوند خورده اما نمیتوان از این مسئله که بیش از 50سال آلفا رومئو سازنده ی وسائل نقلیه ی عمومی، اتوبوس و اتوبوس های برقی نیز بود گذشت.

1947

فرچیا د اورو 6C 2500


بالاخره جنگ جهانی دوم به پایان رسید و نیروی هوایی ارتش، سربازان خط مقدم و ماشینهای استتار شده از پوسترها ناپدید شدند.

1948

6C 2500 فرچیا د.اورو


در همان زمان، مردم لحن تبلیغاتی و لفاظانه ی امپراطوری و دیکتاتوری را از یاد بردند.
نخستین ماشینهای ساخته شده ماشینهای مجلل 6 سی 2500 بودند که ریشه شان به سالهای 1930 برمیگشت.

1950-1900

تجربه، کلاس کاری و سنت


سالهای پس از جنگ عصر خوش بینی و بازسازی بودند. این برای آلفا رومئو به معنای بازسازی پایگاه ویران شده توسط بمباران، از سرگیری تولید ماشین و اشباع ظرفیت تولیدی که از هر جهت از دوره ی جنگ گسترده تر بود، میشد.

1951-1950

ماشینها و اتوبوسهای برقی


در دهه ی 1950 رقابت ماشینهای موتوردار دوباره وسیله ای برای بازگرداندن آلفا به بازار انبوه بود- و این شامل تبلیغات نیز میشد.
ماشینهای 158 در سراسر جهان در حال برنده شده رقابت ها بودند و پوسترها نیز این پیروزی ها را منعکس میکردند.

1958

اسپایدر 2000


آلفا رومئوی جدید اسپایدر 2000 رقابت مسابقه ای جهانی را با وقار ترکیب میکرد. ارزش زیبایی شناختی نیز اهمیت داشت: طرح ها، رنگهای آبرنگی، عکسهای دارای نورپردازی خاص و تاثیرات تمرکز دوربین برای چشمگیرتر بودن کار طراحی شده اند.

1965-1963

جولیا اسپرینت جی تی


به جولیا میرسیم، "طراحی شده توسط باد": پوسترها یک سواری حرفه ای، ماشین مسابقه ای بسیار اسپورت و یک اسپایدر را به تصویر میکشیدند که لذت زندگی را به نمایش میگذاشت.

1965

آلفا رومئو میله


وقایع نگاری کامیونهای آلفا رومئو کاملا نشان میدهد کهپس از قیات، آلفا رومئو طولانی مدت ترین سابقه ی تولید وسایل نقلیه ی صنعتی را داشته است.

1965

جولیا طراحی شده توسط باد


مسئله ی امنیت- چه بصورت معلوم و مشخص و چه بصورت مجهول- از اوایل دهه ی 1960 یک نگرانی عمده بوده است.
این مسئله در پوسترهای جولیا، ماشین طراحی شده توسط باد مشهود است.

1979-1966

آلفا 6 سیلندر


پوستری که برای حیرتزده نمودن، سرگرم کردن، و برانگیختن کنجکاوری نه تنها از دیدگاه طراحی مطلق بلکه از دیدگاه محتوا طراحی شده است.
شعارهایی هوشمندانه و گاه طنزآمیز، لطیفه ها و گاهی حتی داستانهایی که در یک سری از پوسترها بصورت اپیزودی روایت میشوند. این پوسترها دامنه ی گسترده ای، از طنز نهان گرفته تا جذابیت کمیک مشخص تر را دارا میباشند.

1979-1966

پیروزی در چنگ اوست


آگهی ها دیگر تنها یک فرم زیبایی شناختی خاص را دنبال نمیکردند. در عوض هر آگهی یا مجموعه ای از پوسترها راه خود را دنبال میکردند و مخاطبان خاصی را جذب مینمودند.
تصاویری که تا حدودی معمولی بودند با درجات مختلفی از طنز و یک متن توصیفی ترکیب میشدند.

1967

نمایشگاه جهانی مونترال


در سال 1967، آلفا رومئوی باشکوه کوپه مونترال در پاویون ایتالیایی نمایشگاه جهانی مونترال به نمایش درآمد. پیرنگ این پاویون چنین بود: "فتوحات انسانی". نسخه ی نهایی سپس در سال 1970 و در نمایشگاه جنوا به نمایش درآمد.

1970

آلفا وایرس


این زمان، زمان ظهور یک دسته بسیار عالی از پوسترهای مخصوص بازار فرانسه برای "آلفا وایرس" بود که تمام مراحل "بیماری" و مبتلا نمودن مشتاقان آلفا را توصیف میکرد.

1970

آلفا وایرس فرانسه


"آلفا وایرس": نمایانگر معنای آلفیستا (طرفدار آلفا رومئو) بودن. بیماری که به قلب حمله میکند و هیچ شفقتی به انسان نشان نمیدهد.
این پوستر سرودی آلفیستی در سراسر دنیا به شمار می آمد. شاید برخی حالت نمادین آنرا درک نمیکردند، اما در نهایت مگر این مسئله اهمیتی دارد؟

1972-1971

اسپایدر آلفا رومئوست


"این عنکبوت آلفا رومئوست. عنکبوت در میان طبیعت حرکت میکند" یا "جولیتا. پدران را تبدیل به قهرمان میکند": این سبک جدید و ساده دلانه ی پوسترها در اواخر دهه ی 1970 بود.

1973

آلفا سود


یک دسته تبلیغات نیز برای آلفا سود که محصولی جدید بود منتشر شد که دارای طرحهای کتابهای کمیک و زبان مخصوص آن کتابها بود: شعارهایی مانند "آلفا سود، متعلق به شماست عمه جولیا"، "قبل از اینکه عاشق شوی، خانواده اش را بشناس" نشاندهنده ی روشی بیخیال و ساده دلانه هستند.

1975

آلفای برنده


اعلام برد 33تی12 در سال 1975 ورای تقدیر از بننشانی که در پیست غوغا میکند رفته بود. در عوض به سادگی یک روش بودن را منعکس میکرد: برد.

1979

آلفا 6


آلفا 6، یک ماشین سواری که توسط آلفا در پایگاه آرس تولید شده بود وظیفه ی سختی رقابت با سواری های بی ام دبلیو و مرسدس بنز آلمانی را بر عهده داشت.
شعار این بود: "آلفا 6، جایگزین ایتالیایی".

1981

اسب آتشین


آلفا رومئویی که شکل اسپورت تری به خود میگیرد و در عین حال اغواگرتر نیز هست. این ماشین به خوبی ایده ی "اسب آتشین" را که یک شعار برگرفته از یک فیلم روسی تولید سال 1962 توسط کارگردان ارمنی سرژ پاراجانف بود را به نمایش میگذارد.

1986

آلفا رومئو اسپایدر اسپانیا


در دهه ی 1980 پوسترهایی را مشاهده میکنیم که اشکال . مدلهای ماشین را برجسته نمایی میکنند و به تبلیغات معنی دوگانه میبخشند: الفا رومئوی اسپایدر هم اغوا میکند و هم فتح.