آلفارومئو 4c

آلفا D.N.A با TFT

آلفا D.N.A. با 4 حالت و پانل ابزار با تکنولوژی TFT
آلفارومئو 4c

آلفا TCT

گیربکس اتوماتیک با کلاچ خشک دوگانه
برای حداکثر راحتی6
آلفارومئو 4c

سبکی قابل چشم

شاسی آلومینیومی
بدنه در مواد کامپوزیتر
آلفارومئو 4c

نمای داخلی

بهترین عملکرر
آلفارومئو 4c

زیبایی آیرودینامیک

سبک در مقابل عملکر