تعلیق داینامیک

راحتی، ایمنی و چابکی

فرمان گیری فعال چرخ دنده ی جناحی دوگانه ی جعبه دنده


تعلیق فعال آلفا یک سیستم کنترل جذب کننده ی ضربه ی الکترونیک پیشرفته است که بطور مداوم پاسخ شاسی را برحسب شرایط جاده و الزامات رانندگی تغییر میدهد. راننده از این سیستم 3 نوع سود میبرد: راحتی، ایمنی و چابکی. اول و مهمتر از همه، جذب کنندگان ضربه ی الکترونیکی با شرایط جاده هماهنگ میگردند و تمام حرکات ماشین را کنترل میکنند. این موضوع را حتی حداکثر را تضمین میکند و اطمینان حاصل مینماید که ناهمواری سطح جاده کاملا جذب شود. بعلاوه سیستم داینامیک همیشه حداکثر چسبندگی و ایمنی را توسط پاسخ دادن فعال به شرایط جاده تضمین مینماید. در نهایت، بدلیل اینکه چرخش و استقرار در تمام شرایط محدودتر هستند، ثبات بهتر و دور زدن سریعتری در گوشه های خیابان ایجاد میشود.
اسکای هوک
حالت کنترل اسکای هوک بر روی تنظیمات ضربه گیر با هدف به حداقل رساندن حرکات عمودی، بهبود بخشیدن عایق بندی قسمت سرنشین و تضمین راحتی بینه فعال میگردد.
موانع مجزا
اطلاعات سنسورهای دو چرخ جلو برای تشخیص وجود مانع، تنظیم ضربه گیرها، حداقلی نمودنِ ضد ضربه و به حداکثر رساندن چسبندگی مورد نظارت قرار میگیرند.
حرکات عمودی و طولی
حرکات بدنه کنترل میشود، چرخش و استقرار تا حد ممکن محدود میشود، بنابراین حساسیت فرمان گیری، تسلط بر جاده، ثبات و کنترل بالاتر میرود. سختی جاده (سطح نامنظم جاده) اطلاعات سنسورهای روی چرخهای جلو جهت تشخیص ناهمواری سطح جاده، تنظیم ضربه گیرها و بهبود بخشیدن راحتی و تسلط بر جاده پردازش میگردد. تعامل با ای بی اس، اِی اس آر و وی دی سی سیستم مذکور اطلاعاتش را با داده های اضافی از ای بی اس، اِی اس آر و وی دی سی تکمیل میکند تا عملکرد ضربه گیر بهبود یابد و حداکثر راحتی و ایمنی ضمانت گردد.
دستگاه آلفا دی ان ای
تعلیق داینامیک بطور موثر با آلفا استراتژی های کنترل دستگاه آلفا رومئو دی ان ای ارتباط دارد تا نکات زیر تضمین گردند:
  • مدیریت اسپورت تر (داینامیک)
  • راحتی بیشتر (معمولی)
  • ایمنی بیشتر (تمام آب و هواها)