توجه

توجه

نظر به سوءاستفاده افراد ، جهت ارائه خدمات و فروش قطعات خودروهای آلفارومئو، بدین وسیله به اطلاع مشتریان محترم شرکت آلفاموتور می رساند :

خدمات آلفاموتور تنها از طریق هماهنگی شرکت با مشتری صورت می پذیرد و در صورت نیاز ، مشتریان محترم می توانند با شماره تلفن 22560320 و 22544771​ و 22549239 تماس حاصل نمایند.

لذا شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال ایرادات احتمالی پیش آمده از سوی افرادی که مورد تایید شرکت نمی باشند ندارد و گارانتی خودروی ایشان ابطال می گردد.


يكشنبه4آبان1393 ساعت 12:21